COPYRIGHTS

Het auteursrecht met betrekking tot de op deze site getoonde fotografische afbeeldingen berust bij de fotograaf die wordt vermeld bij elke afzonderlijke opname. De foto's mogen derhalve niet zonder toestemming worden gebruikt voor enig ander doel dan het binnenshuis tonen cq ophangen als kunstvoorwerp in de private sfeer van het huishouden van de koper van een print.

Het auteursrecht met betrekking tot de op deze site gereproduceerde bijschriften met biografische informatie per artiest berust bij de auteur. Deze teksten mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd en / of afgedrukt of uitgesproken in enigerlei uitgave of opvoering.

De tekst van de biografie is bedoeld voor openbaar gebruik en mag zonder nadere toestemming of beperking ongewijzigd worden overgenomen, vermenigvuldigd en gebruikt.

De boekpublicatierechten met betrekking tot 'CLICK, Music Icons of the 70's' berusten bij de uitgever, Thieme Art.

De auteursrechten met betrekking tot de op deze site geciteerde muziekwerken berusten bij de componisten / tekstschrijvers zoals vermeld in de bron-vermeldingen. De geluidsfragmenten welke op de site zijn opgenomen vallen binnen het kader van gebruik als citaat en zijn slechts bedoeld om de aangeboden informatie per artiest te completeren met een korte muzikale herkenning.

PORTFOLIO