DISCLAIMER

Deze site bevat auteursrechtelijk beschermde werken, welke niet zonder toestemming van de eigenaar van bedoelde werken of diens vertegenwoordiger mogen worden overgenomen of gecopieerd met het oog op om het even welk gebruik zonder licentie.

De eigenaar van de site beschikt over alle benodigde toestemmingen om de opgenomen werken in het openbaar te tonen cq te citeren in het kader van het aanbieden van informatie omtrent (i) de op deze site genoemde en getoonde artiesten, (ii) hun muzikale cq artistieke loopbaan en (iii) het tot stand komen van de getoonde fotografische beelden.

Alle opgenomen informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geverifieerd en samengesteld door de redakteuren / samenstellers, doch de eigenaar van de site kan de feitelijke juistheid niet volledig garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dienaangaand.

PORTFOLIO